Kortpredikan 11 juli 2019, Vår helige Fader Benedictus, abbot, Europas skyddspatron

Kortpredikan 11 juli 2019, Vår helige Fader Benedictus, abbot, Europas skyddspatron

Ords 2:1-9; Ef 4:1-6; Matt 19:27-29

”Min son/min dotter, om du tar emot mina ord, så att du låter ditt öra lyssna till visheten och böjer ditt hjärta till visheten.”

Benedictus förstod att detta var vad människan behövde för att komma på rätt väg från början. Därför inledde han sig regel med ord tagna ur Ordspråksboken: ”Lyssna, min son, till Mästarens undervis­ning”.

Orden användes i den dopundervisning som var i bruk på hans tid. Hans regel blir därmed undervisning för dem som vill leva i sitt dop, helt och fullt. Vi hörde i andra läsningen: ”En är Herren, en är tron, ett är dopet”

Apostelns ord är dessutom en sammanfattning av regelns andli­ga avsikt. Benedictus vill hjälpa oss att upptäcka den Herre ”som står över allting, verkar genom allt och finns i allt”.

Som kulmen på sin livsvandring får den helige Be­ne­dictus se hela tillvaron samlad i en enda sol­strå­le. 

Därför visade han oss vägen ut ur oss själva, i fördrag­sam­het och tålamod med varandra, i omsorg om verktygen och alla ting, i tacksamhet för hela till­va­ron. Som språkrör och försångare för hela skapelsen inför Skaparen.

Den solstråle i vilken allt är samlat är Kris­tus, som ”verkar genom allt” och vars Ande ”finns i allt”.

Vi tackar Gud för den vägledare som funnit oss, vår helige fader Benedictus, och ber om hans förböner för oss och alla hans vänner.

                                                                                            pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar