Kortpredikan 11 april 2022

Kortpredikan 11 april 2022

Jes 42: 1-7; Ps 27: 1-3, 13-14; Joh 12: 1-11

Under de första dagarna i Stilla vec­kan låter Kyrkan oss höra tre av sångerna om ”Herrens tjänare” hos pro­feten Jesaja. Den fjärde får vi höra på Långfreda­gen.

Den första sången vidgar horisonterna. Profeten målar konturerna till en tjäna­re med ett universellt och allomfattande uppdrag. Han skall bli ”ett ljus för folk­slagen, öpp­­na blinda ögon och föra fångar och dem som sit­ter i mörkret ut ur fängel­set”.

Den som något känner människans historia är skeptisk till stora löften. Men denne tjänare beskrivs varken som en uto­­pist med luftiga dröm­mar eller som en revolutio­nä­r. 

Han är lågmäld och barmhärtig. ”Han skall inte skria eller ro­pa och inte låta höra sin röst på gator­na. Han skall inte krossa ett bru­tet rör, inte släcka en tynan­de veke”.

Ändå är han inte sentimental eller vek. ”Hans kraft skall in­te tyna bort eller brytas, intill dess att han har grundat rätten på jorden.”

Han känns igen och är efterlängtad. ”Havsländerna väntar efter hans lag.”

Från de vida horisonterna förs vi i evangeliet till huset i Betania där Ma­ria låter hela huset fyllas av doften från ”en hel flaska dyrbar äkta nar­dus­bal­sam”. Hon smörjer sin Herres fötter och torkar dem med sitt hår.

Balsam tränger in och ger ifrån sig väldoft. Olja är en sym­bol för den An­de som enligt profeten skulle komma över Her­rens tjä­na­re.

Maria har lyssnat till hans ord när hon satt vid Jesu fötter. De trängde in som en smörjelse i henne och nu ger hon gåvan tillbaka som en bal­sam inför hans begravning.

Hon älskar sin Herre med samma över­flöd som hon själv har tagit e­mot. Höga Visan vittnar om brudens kär­lek: ”När kun­g­en ligger på sin bädd sprider min nardus sin doft”.

En bild för Kyrkans kallelse i världens hus. Den börjar ”i det lilla”, i det eg­na hjärtat och i det hus och den gemenskap där lär­jungen själv bor.

I varje eukaristi ber kyrkan om Anden över gåvorna. För att kärlekens doft skall spridas genom dem som låter sig genomträngas av den.  

”Huset fylldes av doften från denna balsam.”

                                                                                                       pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar