Kortpredikan 10 september 2019

Kortpredikan 10 september 2019

Kol 2:6-15; Ps 145:1-2,8-11; Luk 6:12-19

"Det gick ut kraft från honom." 

Paulus förklarar hur det är möjligt. "I honom har hela den gudomliga fullheten förkroppsligats och tagit sin boning."

Johannes säger: ”Ordet blev kött och tog sin boning i honom”.

Psaltaren sjunger: ”En gång har Gud talat”.

Hela Guds fullhet i en enda människa, i ett enda ord.

Vi kan ana varför Kyrkan under de kristologiska striderna på 300-talet kämpade med näbbar och klor för att detta ord inte skulle för­vanskas, vantolkas och förlora sin kraft. 

”Bedrägliga och tomma vishetsläror” får inte ta över, de som ”byg­­ger på mänskliga traditioner och kosmiska makter och inte på Kristus”. De fanns då och de finns idag, i olika förklädnader.

När miljö- och klimatkrav ställs, får de inte bli ”religiösa” eller byg­ga på känslor. De mås­te tåla förnuftig prövning.

Dopet till Kristi död är den sanna omskärelsen. Det är ”den syndiga kroppen” som skall skäras bort. Det är smärtsamt, men ger del i hans uppståndelse.

All skuld är betald på korset. Ett streck drogs över det skuldebrev, lagens krav, som ingen kunde betala och följa i egen kraft.

Det handlar om livet. Därför säger aposteln: ”lev då i honom”.

Låt hans ord vara din inandning. Bönen och den goda gärningen din utandning.

Följ honom, lyd honom och lid med honom. Tag skydd i honom. För att avväpna och förakta ”härskarna och makter­na”.

Då upptäcker du honom i allt och han kan förhärligas i allt.

Därför firar vi den heliga eukaristin. 

"Det går ut kraft från honom."

                                                                                               pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar