Kortpredikan 10 februari 2022, S. Scholastica, jungfru

Kortpredikan 10 februari 2022, S. Scholastica, jungfru

Uppb 19: 1, 5-9a; Luk 10: 38-42

”Hon förmådde mer, ty hon älskade mer.”

Så säger Gregorius den Store om Scholastica, när hon med sin bön drar ner ett skyfall från himlen, vilket tvingar hennes bror Be­nedictus att fortsätta det andliga samtalet hela natten.

Det finns en kraft i detta ”mer”, det är bättre än till och med det goda.

Marta gör det goda, när hon visar gästfrihet. Maria väljer det som är ännu bättre, det bästa, det högsta goda.

Detta ”mera” finns hela tiden som en kraft, tillgänglig för gifta och ogifta, för svaga och starka.

Det finns alltid ett steg till att ta, i lyssnande till och på väg in i den kärlek som är ”me­­ra”, som är ”störst”.

Scholastika bekräftar vad brodern retoriskt har frågat: ”Vad kan vara oss ljuvligare än Herrens röst?” Antingen den kallar till tåla­mod och gästfrihet eller till dess källa, kontemplationen.

Alla dygder är frukter av det viktigas­te, ”ingen­ting fö­redra framför kärleken till Kristus”.

Det kan också översättas: ”ingenting föredra framför Kristi kär­lek”.

Scholastika ”förmådde mer, ty hon älskade mer.”

                                                                                                    pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar