Kortpredikan 10 augusti 2019, S. Laurentius

Kortpredikan 10 augusti 2019, S. Laurentius

2 Kor 9:6-10 Ps 112:1-2,5-9 Joh 12:24-26

Varför är Laurentius så vördad och älskad? Bara i Rom finns 34 kyrkor med hans namn. Kärleken till honom nåd­de ända hit till Sverige. Domkyrkorna i Lund och Uppsala bär båda hans namn. 

När han beordrades att utelämna "kyrkans skatter" skall han ha hän­visat kejsaren till de fattiga och sa­gt: "Dessa är Kyrkans verkliga skatt".

Kärleken till Laurentius är ett exempel på de troendes känsla, på sensus fidelium, som enligt Kyr­kans lära inte tar miste. De troen­de har känt igen och be­kräftat det vittnes­börd Lau­rentius ger. Inte bara hans hjäl­temod, utan först och främst hans glädje.

Enligt Augustinus besegrade han djävulen på ett tvåfaldigt sätt. Som diakon betjänade och förmedlade han Kristi blod i den he­liga eukaristin. I sitt martyrium utgöt han sitt eget blod. ”För Kristi namn utgöt han sitt eget blod.”

Laurentius´ glädje och martyrium hade sin källa i kärleken, som var utgjuten i hans hjärta, stärkt av eukaristins he­liga blod. "Om vi verk­ligen älskar, vill vi också efterlikna", säger Augustinus.

Gud begär ingenting av oss som han inte också ger sin kraft till. ”Gud förmår ge er allt gott i överflöd, så att ni alltid har allt vad ni behöver och själva kan ge i överflöd till varje gott ändamål.”  Vi är återlösta och nyskapade genom Kristus.    

Det gäller också i vardagens trohet och tålamod. Benedictus talar om glädje i kapitlet om lydnaden och ci­terar ur dagens epistel: "Gud älskar en glad givare".

Gud skriver den sanna kyrkohistorien genom sina heliga. Vete­kornets lag genom tiderna. ”Om vetekornet dör, ger det rik skörd.”

                                                                                            pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar