Kortpredikan 10 april 2019

Kortpredikan 10 april 2019

Dan 3:14-20, 24-25, 28 Till Dan B:29-33 Joh 8:31-42

”Sanningen skall göra er fria.”

Frihet står sedan länge högt i kurs, kanske står den högst på värde­ska­lan i vår kultur. De flesta instämmer, också Jesus och den kristna tron. Men vad är frihet?

Friheten att välja hör till friheten, men den som väljer fel förlorar samtidigt friheten. Den som till exempel väljer att låta begären styra märker snart att det leder till slaveri, slaveri under begären.

Den som väljer att låta sig styras av egenviljan märker snart att han kör över andra och blir ensam.

Den som väljer att missbruka sina ord - skvaller, baktal, lögn - märker snart att han hamnat i ett fängelse. Lögnens fängelse.

Jesus sammanfattar de mäns­k­liga villkoren: ”Var och en som syndar är slav under syn­­den”. Synd är missbru­kad frihet.  

Friheten är inte självständig och oberoende. Den behöver san­ningen. Endast sanningen befriar. Frihet är att välja det sanna.   

Men där märker människan en ny ofrihet. Hon kan inte göra det sanna utan hjälp. Inte minst när det kräver mod.

Daniel och hans kamrater vägrade att dyrka avguden, trots hot om att förlora livet. De höll fast vid sanningen och fick hjälp.  

Martyrerna vittnar om den hjälpen.

Det börjar med att lyda Sanningens ord: ”Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar”. Friheten växer ju mera beroende de blir av hans hjälp.

Eukaristin är både en bekännelse till sanningen och att växa i den.

”Om nu Sonen befriar er, blir ni verkligen fria”.

                                                                                  pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar