Kortpredikan 1 oktober 2019, S. Teresa av Jesusbarnet, jungfru

Kortpredikan 1 oktober 2019, S. Teresa av Jesusbarnet, jungfru

Sak 8:20-23; Ps 87; Luk 9:51-56

Lilla Teresa upptäckte kär­le­kens ”li­lla väg”. Det är inte stor­dåd som krävs, men att göra allt i kärlek.

Hon levde sitt korta liv i avskildhet men på­ver­kade en hel epok, blev missionens skyddshel­gon och kyr­kolärare.

Profeten Sakarja såg den attraktion som Jerusalem hade på många hednafolk. Tio män av alla slags tungomål skall gripa en judisk man i mantelfliken och säga: ”Låt oss gå med er”. Många har gripit tag i Teresas lilla "mantelflik".

Men i samma folk fanns även de strängaste av pro­feter. Elia kallade ner eld över Baalsdyrkarna. Kan­ske tänkte lärjungarna på honom när de föreslog att eld från himlen skall kallas ner över den samariska by som inte tog emot Jesus som var på väg till Jeru­salem. De tillrättavisas av Jesus. Det hade inte förstått det viktigaste.

Teresas lilla väg är inte sentimental eller vek. Som novismästare var hon omutlig. Benedic­tus blandar efter omständigheter mildhet med stränghet, styrd av omdömets gåva. Men allt i kärlek.  

Kärleken upphäver inte sanning­en, men fullbordar den.

                                                                                            pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar