Predikan på festen Maria av Änglarna 2018

Predikan på festen Maria av Änglarna 2018

Gal 4:3-7; Ps Jer 12:2-3; Luk 1:46-55

Dag för Porziuncula avlaten

Änglarna och Maria

Kvinnan – kvinnan i den Heliga Skrift – är Maria Guds Moder. ”Se jag är Herrens tjänarinna, må det ske med mig som du har sagt” (Luk 1:38) – dessa ord som klingar som en underbar hyllningssång till den Allsmäktige och Evige – pekar på den sanna ödmjukheten – den som upphäver den första Evas högmod. Hon lyssnade på ormen, Satan, och glömde Gud.

Maria har aldrig glömt Gud och hon har alltid varit Guds ödmjuka och lydiga dotter. Marias ödmjukhet är därför vår förebild. Hon lär oss den sanna inställningen till Gud och till Livet, hur det än utspelas i våra liv. Men just genom sin ödmjukhet inför Gud blir hon också Drottning, en regerande drottning med större makt än vi kan föreställa oss. Hon är Universums drottning vilket betyder att hon har makt över änglarna. Hon kallas också Änglarnas Drottning och många kyrkor i världen bevisar hennes storhet. En av dessa kyrkor är Santa Maria degli Angeli i Rom som numer är biskop Anders Arborelius kardinalskyrka.

Maria Änglarnas Drottning verkar också med himmelsk makt i vår tid. Hon beskyddar själarna som en öm Moder, hon lyssnar till de troendes böner och hjälper dem med allt de ber om. Änglarna ser henne nära Guds upphöjda Tron och de handlar på hennes befallning.

Vad har hon inte gjort för hela mänskligheten? Vilken hjälp har hon inte kommit med i Lourdes och i Fatima och på många andra platser? Miljontals själar har räddats genom henne eftersom hon för dem till sin Son Jesus i vilken frälsningen erbjuds alla levande människor som vill tro och leva tacksamma och ödmjuka liv.

Änglarna är formade i tre hierarkier. Hierarkierna är som väldiga stödbågar i det himmelska Jerusalem. De är heliga därför att de tjänar Gud. Det sägs med rätta att andarna som hör till den himmelska hierarkin är i ”full jämvikt” – något annat kan de inte vara eftersom de står nära den högsta Treenigheten. Eftersom de är tjänande har de gåvan, ämbetet och makten i lika proportioner, säger en bibelkunnig författare (Alain av Lille, Avhandling om änglarnas hierarki).

Bara vi lär oss att läsa historien med trons ögon kan vi också uppfatta Marias ständiga hjälp för oss. Hennes obefläckade hjärta kommer att segra, segra över Satans lockelser och hat mot människor. ”Be och gör små uppoffringar”, uppmanar Maria herdebarnen i Fatima. En hel kontinent, den nya världen, blev hennes när hon uppenbarade sig som Vår Fru av Guadeloupe i Mexiko för den helige Juan Diego Cuahtlatoatzin (9 dec. 1521), sedan den kristna enheten slitits sönder av reformationen i Europa. Den kampen om Kyrkan fortsätter än i denna dag. Samtidigt har Maria dessa tre upphöjda hierarkier av andar till sitt förfogande. De deltar alla i den sista kosmiska striden, den mellan Gud och Satan, som redan är dömd och fördömd men som intill den sista tiden tillåts verka.

Människan kan bara höra till en av två gemenskaper, Kristus eller Satan. Den som ber med Kristus hör till honom och blir räddad, den som ber med Satan hör till honom och går under med honom. Jungfrun moder Maria – hon som sade ja till ängeln Gabriel vid bebådelsen – hon är kvinnan som Johannes ser i sin syn: ”Och ett stort tecken syntes på himlen, en kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter” (Upp 12:1). Hon är Maria Änglarnas Drottning, kallad av Gud, insatt i inkarnationens mysterium, moder till människosläktet, vår moder och himmelska beskyddarinna. Genom henne till Jesus, är Kyrkans uppmaning. Med henne kan vi inte vandra fel i vårt liv utan finna vårt hem hos den evige Fadern. Hon är Änglarnas Drottning, vår drottning i evighet. Amen.

Diakon Göran Fäldt

 

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran FäldtGöran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han är mångårig ordförande i katolska stiftets Utskott för  Äktenskap och familj. Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område. Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2010 och är för närvarande engagerad i förberedelserna till de nordiska familjedagarna i Norge i maj 2020. Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta tillfälle att vara en hjälpande hand i människors nödsituationer och kan förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med debattartiklar i Katolskt Magasin och skriver betraktelser inför helgen i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982. Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.