Predikan på 7 söndagen ”under året” 2017

Predikan på 7 söndagen ”under året” 2017

3 Mos 19:1-2, 17-18; 1 Kor 3: 16-23; Matt 5: 38-48.

Förra söndagen kunde vi tillsammans börja reflektera över Jesu ord i Bergspredikan som ett slags recept för det kristna livet eller som en slags bruksanvisning.

Gud säger till oss: ”Här är ditt liv – du får det av mig!” Sedan säger Gud: ”Du får en bruksanvisning så att du kan lära dig ditt liv. Den heter Jesus!

Kyrkan låter oss alltså än en gång ta ställning i vårt liv, för eller emot. ”Ert svar skall vara ja eller nej, allt annat kommer från det onda”. Förra söndagens evangelium!

Vi måste vara helgjutna som Kristi efterföljare, vi måste också vara fullkomliga. Jesus säger det flera gånger, ”Var fullkomliga så som min Fader i himlen är fullkomlig”. Den kristne som vill kompromissa med Herrens ord säger ja till det ena och nej till det andra. Han skapar sig en egen kristen identitet. Men den kommer inte att hålla som bruksanvisning för livet, som matlagningsrecept fungerar den och är lätt att genomföra. Men den färdiga rätten smakar inte och ger inte den nödvändiga näringen. ”Bedra inte er själva”, säger Paulus i sitt första brev till Korinthierna. ”Den av er som tycker sig vara vis i världslig mening måste först bli en dåre för att bli vis”.

Fullkomlighet i den himmelska meningen, alltså den som syftar till det eviga livets lycka efter den kroppsliga döden, är alltså en dårskap i världens ögon.

Tittar vi noga på Jesu liv märker vi att han alltid levt som han lärt. Han har aldrig kompromissat med sin relation till Fadern eller sitt förhållande till sina medmänniskor. När vi väljer honom som vår läromästare i livet är vi alltså som kompromisslösa dårar, i alla fall i världens ögon. Men i Guds ögon är vi visa. Vill Gud genom sin Ande och den nåd han ingjuter i oss göra oss till dårar? Det kan ju verka så, inte sant: Vi har fiender som vill oss ont. Ska vi kämpa emot dem, slå tillbaka, visa vem som har rätt, få dem att skämmas? Svar från Jesus: Älska dem! Gör man det och menar det och inte hycklar, så kommer kärlekens praktiserande att visa på det goda och därigenom bota det onda. Alltså är Jesu dårskap högsta vishet!

”Om någon vill tvinga dig att följa med en mil i hans tjänst, så gå två mil med honom”.

Hur många ute i världen skulle inte skratta ihjäl sig åt en sådan livsstil? Är du riktigt klok, människa? Vet du inte att du har rätt till ersättning för obekväm arbetstid? Jesus säger: ”Om du uppoffrar dig för din medmänniska kommer han att känna sig älskad som person. Vet han att han är älskad, får hans liv ny mening”. Gud har vunnit den förvirrade och vilsegångne, han har funnit ”fåret som var förlorat”. Genom din dårskap hjälpte du Gud att finna människan han älskar.

Vi kan inte vara snåla med vår tjänstvillighet i Guds rikes utbredande. ”Guds är äran, hans lovprisningen”, sjöng barnen förra söndagen. Är våra barn i familjerna dårar? Eller är de visa, kloka, modiga, glada över att höra till Jesus? Är de dårar, är vi dårar med dem. Är de visa, är vi visa med dem. Har de lärt sig av Jesus har vi lärt oss av Jesus med dem.

Var fullkomliga som er fader i himlen är fullkomlig! Det betyder: ingen föds som helgon. Människan blir helgon när hon tillämpar Jesu dårskap för att vinna hans vishet. Amen.

Diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.