Predikan i Nässjö på S:t Franciskus minnesdag 4 oktober 2020

Predikan i Nässjö på S:t Franciskus minnesdag 4 oktober 2020

Kära bröder och systrar, kära ungdomar och kära barn i Herren Jesus Kristus,

Den helige Franciskus kan påverka oss på tre sätt:

I: Han har valt att ställa sitt liv helt till förfogande för Kristus.

II: Han levde bara på djupet av sig själv

III: Han älskade Kyrkan som Kristus gjorde.

Att säga så kan verka som ett försök att förenkla helgonet till tre begripliga aspekter eller synsätt. Men det är en illusion. Vart och ett av dess tre synsätt är utvecklingsbara och mycket större än vi först kan tro. Om vi väger ihop de här tre sidorna till en enda och får en bild av helgonet Franciskus så är meningen inte att teckna ett porträtt utan att lyssna och ställa oss frågan, hur blir vi påverkade?

den helige Franciskus
Helige Franciskus

Det måste vara rätt att vilja bli påverkad av honom eftersom han blivit så påverkad av Jesus Kristus som person. Jesus ville påverka dem Han mötte och talade till. Det är väldigt viktigt att förstå att påverkan betyder att något nytt kommer in i livet, på samma sätt som en förälskelse är något nytt som påverkar allting. Den som möter Jesus och hör Honom kommer alltid att bli påverkad.

Det kan låta nästan alltför fantastiskt, nästan overkligt, men det händer och det är sant. Varje människa är unik och kan aldrig upprepas. Det finns inte två blad på samma träd som är exakt lika varandra. Samma sak med oss. Men i kontakten med Jesus blir vi en annan och en ny människa fastän vi förblir den vi är till utseendet och till våra gåvor och egenskaper. Det är grunden för den helighet Gud kallar oss till.

Kyrkan har berättat för oss om Adam och Eva, de första människorna. Vi kan säga att de är våra urföräldrar.

De hade sann Gudsfruktan. Djävulen lurade dem att tro att de inte behövde frukta Gud och vara lydiga mot allt Gud sade dem. När de inte längre fruktade Gud, tänkte de fel och handlade fel. Bilden av Gud i deras själ förstördes som när man slår sönder glaset i en spegel. När man ser sin bild i en sådan spegel blir man förvirrad, rädd och börjar ljuga om allting. Kyrkans förkunnelse går ut på att vittna om Jesus som den nye Adam, en oförstörd ny människa, och om Maria som den nya Eva, en kvinna som fruktar Gud och litar på Gud i allt.

Ja, vad var det nu jag sade på ett så förenklat sätt om den helige Franciskus, som är vår kristna gemenskaps beskyddare i himlen och särskilda föredöme, role model, som psykologerna säger. Tre viktiga drag hos honom som har påverkat oss:

För det första: Han har valt att ställa sitt liv helt till förfogande för Kristus.

För det andra: Han levde bara på djupet av sig själv.

Och för det tredje: Han älskade Kyrkan som Kristus gjorde.

Vart och ett av dessa personlighetsdrag vittnar om det väsentliga, nämligen att Jesus Kristus påverkade honom på det sättet. Han ville leva för Kristus som sin läromästare och ledare, han slutade att leva ytligt och han började älska Kyrkan.

När vi nu firar Franciskus som är ett stort helgon och församlingens skyddspatron visar vi – konkret – att vi genom honom blir påverkade av Jesus Kristus själv.

Då kan man fråga sig: spelar det någon roll vilken ålder man har för att bli påverkad av Jesus Kristus? Svaret är nej. Man kan säkert vara över 100 år men kan också vara ung som de två heliga Francisco och Jacinta som med sin kusin Lucia fick ta emot uppenbarelsen av Jungfru Maria i Fatima i Portugal för lite mer än hundra år sedan.

sta jacinta
S:ta Jacinta – Sr Lucia – S:t Francisco

De var 8 och 10 år gamla men älskade Gud på ett moget och övertygat sätt så länge de levde. De var så unga att de ännu inte kunnat få ta emot den Första Heliga kommunionen. De blev inte helgonförklarade för att de mottagit budskapet av Jungfru Maria utan därför att de var så starka och konsekventa i sin tro på Jesus. Påven Johannes Paulus II saligförklarade dem 2000 och påven Franciscus helgonförklarade dem 2017. Vi hoppas att Syster Lucia snart blir helgonförklarad, hon också som levde ända till 2005.

Vad har det betytt för oss och vad kommer det att betyda för oss. Det finns bara ett svar: vi blir nya människor genom tron, hoppet och kärleken. En dag ska vi alla upptäcka kärlekens betydelse för oss i hela vårt liv. Det är den som är den stora kraften, det är den som gör oss lyckliga som människor. All vår kärlek kommer från Gud, från Jesus Kristus, han som påverkade Franciskus och som påverkar oss, förändrar oss, gör oss förälskade i livet och lyckliga över att vara Guds skapade och älskade varelser vad som än händer omkring oss i världen. Amen.

Diakon Göran Fäldt

 

 

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.