Predikan den 15 augusti 2015 på högtiden för Jungfru Marias upptagning i himlen

Predikan den 15 augusti 2015 på högtiden för Jungfru Marias upptagning i himlen

Kära bröder och systrar,

Marias andliga spiritualitet är en Kristi gåva som innebär att hon själv är nådens moder. Denna värdighet har givits henne inte bara för hennes egen del utan för att vi alla – som Guds skapade varelser och avbilder av vår Skapare – skall kunna vandra genom vårt liv på jorden med stöd av denna gudomliga nåd.

Den är i varje tid och överallt en verksam nåd – inte på hennes eget initiativ men väl genom hennes fulla samverkan – utan tack vare Kristi allmakt som kommer till ett avslutande uttryck vid Herrens lidandes kors. Hans ord till Johannes, lärjungen, bevisar denna nåds verkliga betydelse, ”Där är din mor” (Joh 19:27), vilket bekräftar hennes unika värdighet att vara nådens moder.

Hela Kristi verk bevisar den heliga Treenighetens frälsningsvilja och gränslösa kärlek till människan. Människans förmåga att uppfatta Gud genom sitt förstånd och hennes förmåga att följa buden och samverka till enheten mellan människor i kärlek har gett henne den högsta platsen i hela skapelseordningen. Så har Gud ärat sin egen skapelse och upphöjt den för evigheten.

Men Gud förutsåg att den frihet han gav människan skulle vara hennes egen stötesten, den hon skulle falla på. Synden fördrev henne från kärlekens förbund med Gud genom de första människorna, Adam och Eva. Den frälsning alla människor efter detta fall från Gud, som alla människor behöver, kunde inte förverkligas av människorna själva eftersom de aldrig varit herre över liv och död.         Endast Gud själv kunde med sitt eget initiativ frälsa människan från hennes högmod. I Guds försyn fanns Inkarnationen – att Han själv ville bli en av oss, en i det människosläkte som var förlorat – och därför förutsåg Gud Maria som Gudaföderska och som medförlöserska med Kristus. Hon har vid sidan av den nye Adam, Kristus, blivit den nya Eva, Maria, nådens moder. Hon var undantagen arvssynden, hon fick aldrig vidröras av den minsta synd, och fick av Kyrkan namnet den Obefläckade Avlelsen, född genom en man och en kvinna, Anna och Joakim, men utan synden.

Det vi vinner genom dopet i den Helige Ande hade hon redan genom sin födelse. Det vi kan vinna genom tron på Gud och föreningen med Sonen, Kristus, alltså uppståndelse och evigt liv inför Gud själv, det har hon redan vunnit genom att upptas till det himmelska Paradiset genom sin moderliga värdighet och som Nådens moder. Döden var henne främmande, eftersom all död har sin upprinnelse i föraktet för Gud och hatet mot Gud som Satan personifierar.

Maria Guds Moder upptagen i himlen är det godas avbild, stor i skönhet och himmelsk vishet. Hon som upptagits i himlen som människa med kropp och själ i förening är en symbol för varje människas yttersta bestämning och mening: att genom den nye Adams förmedling, och med den nya Eva som förebild, för evigt tillhöra Gud genom Hans förbund i ett heligt gudsfolk som lyssnar till Honom och söker göra Hans vilja så som Maria gjorde. Amen.

Diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.