Predikan 9 augusti 2022, S. Teresia Benedicta av Korset, jungfru och martyr, Europas skyddspatron

Predikan 9 augusti 2022, S. Teresia Benedicta av Korset, jungfru och martyr, Europas skyddspatron

Hosea 2: 14, 15cd, 19-20; Ps 45; Matt 25: 1-13

”Håll er därför vakna”, säger vår Herre. ”Ni vet inte när dagen och timmen är inne”.

Theresia Benedicta av Korset är ett lysande exempel på den andliga vaksamheten som vår Herre alltid uppmanar oss sina lärjungar till. Senast nu i söndags predikades detta tema och förklarades genom Herrens liknelse om tjänaren som inte behövde tack för den tjänst han gjorde eftersom det var hans plikt.

Edith Stein, som hon hette innan hon inträdde i det kontemplativa Karmel i Köln i Tyskland, var judinna men länge inte troende. Hon var filosof och lärare. Kontakten med en bok av Teresa av Jesus, av Avila, förde henne till dopet och den Katolska kyrkan. Den gudomliga försynen ville att hon som konvertit skulle ägna resten av sitt liv i kärleken till Kristi kors enligt den lära som S:t Johannes av korset skrivit 400 år tidigare. När hon med sin syster Rosa häktades av nazisternas Gestapo för att föras Auschwitz och dödas där, hade hon förstått innebörden i Jesu ord, ” ”Håll er därför vakna”. ”Ni vet inte när dagen och timmen är inne”.

 Hon kände kanske inte till S:t Maximilian Maria Kolbe som också han är ett lysande exempel på den andliga vaksamheten och den helt kompromissfria lydnaden till Guds försyn. I tiden var de båda helgonen nära varandra. Åldersskillnaden var 3 år. Det var bara ett år mellan dem när den fick ge sina liv till Gud i koncentrationslägret. Kolbe var 2 ½ månad i Auschwitz, Stein mindre än 1 vecka. Kolbe led martyrdöden 14 augusti 1941 och Stein 9 augusti året efter.

Kolbes mission stod helt under Maria Immaculatas beskydd. Stein i det mycket marianska Karmel stod under profeten Elias beskydd. Kolbe är missionernas helgon, Stein värnar som ett av Europas tre kvinnliga skyddshelgon den mänskliga värdigheten och alla mänskliga rasers lika värde inför Gud.

Det är sannerligen sant att vi inte vet dagen eller timmen då Herren kommer och vi skall stå inför Honom som vår Förlossare och Frälsare.

Vad kunde Edith Stein veta om vad som väntade henne som konverterad judinna? Vad kunde Maximilian Maria veta om vad som väntade honom efter de fyra åren under svåra förhållanden i Japan och Nagasaki som var ett område där japanska katoliker levde trons kamp.

När han gladde sig åt att se statyn av Immaculata utanför katedralen i Nagasaki visste han inte att den och hela staden skulle utplånas den 9 augusti 1945, tre dagar efter Hiroshimas förstörelse genom den första atombomben.

Det är vad historien lär oss om vi vill lära oss: det blir inte som vi tänkt oss, utan något helt annat. Tänk bara på de 12 pilgrimerna på väg till   Medjugorje i Bosnien Herzegovina som dog i en bussolycka i Kroatien för några dagar sedan!

 Guds försyn är den enda visheten vi kan försöka erövra och behålla. Kristus segrar, Kristus råder, Kristus är Konungen! Låt oss tänka på vilken dag det är vi lever. Ett enda är säkert: Guds kärlek och barmhärtighet finns gömd i den gudomliga domen som väntar oss. Dagen och timmen vet vi inte. Därför är vaksamheten i tron på Gud vår enda säkerhet och vår enda vishet. Amen.

                                                                                                                   diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.