Predikan 2 söndagen under året 2023

Predikan 2 söndagen under året 2023

Jes 49:3, 5-6 Ps 40:2,4ab,7-10 1 Kor 1:1-3 Joh 1:29-34

Kära bröder och systrar,

Vi får betrakta det stora undret att vara levande, att finnas till, att vara sovande eller vakna, stilla i Gud. Det är den tiden. Vi känner igen den. Det är allt vi behöver. Gud är allt.

”Den som du ser Anden komma ner över, han är den som döper med Helig Ande” (Joh. 1:33). ”Nåd och frid från Gud vår Fader, och Herren Jesus Kristus” (1 Kor 1: 1-3). ”Du är min tjänare, Israel, genom dig skall jag visa min härlighet” (Jes. 49: 3).

Tre Guds Ord för att utrusta oss för den andra veckan under året, tiden efter Kristi dop. Våra livsdagar ligger framför oss, som oöppnade paket från posten. Vad ska de innehålla? Är det något av värde? Ska något hända mig? Nej, kanske jag bara är där jag är – som jag är. Livet är så rikt när ingenting särskilt händer. En mor betraktar sitt barn. En far sitter tyst vid sidan av de två. Nåden och friden från Herren Kristus syns i barnets ögon, dessa ögon frågar ”är jag eld, eftersom du döpte mig i Anden?”

Så plötsligt kommer smärtan. Jag har ont, jag lider, jag kanske faller. ”Munnen sluter sig hårt kring den annalkande hemligheten”, skriver Birgitta Trotzig i en dikt om ”De utvalda”.

Vad som än händer finns nåden från Herren, den lyfter oss, den vaggar oss, den smeker oss ömt. Den är eld men bränner oss inte. Den är Ande och kärlek.

Det är den tiden nu: vi öppnar dagarnas oöppnade paket och förundras. Är det till mig? Ger Du mig denna dag, Gud? Tänker Du på mig?

Ett barn kan lyfta sin hand och inget flygplan i världen kan imponera mer på oss än denna lilla rörelser från ett barn. Maria såg Jesus lifta sin hand. Det var en hand som satte stjärnor i rörelse och som skickade ljus genom det mörka.

Det är den tiden nu: vilka vi än är, med vilka vi än lever, är det paket från Gud vår Fader.

Därför tar vi emot varje dag som en julgåva intill julkrubban. Gud stillar vår nyfikenhet. Vi bara väntar och ser. Nåden från Herren Kristus gör oss vakna i tystnad. Jo men visst, det vet vi ju: Gud talar i tystnaden. Han har många ord i sin nåd som är tysta men som rustar oss för dagen, för det vi är, utan att förstå det.

”Du är min tjänare, Israel, genom dig skall jag visa min härlighet”, sa Gud i sitt ord till oss idag. Ja, nu är den tiden då Gud uppenbarar sin härlighet i sin utvalde Son, för de tre konungarna från österlandet, för herdarna utanför Betlehem, för oss alla i våra välsignade hem.

Käre broder i Herren, kära syster i Herren,

Guds familjer har nåden som enda nödvändiga försörjningsstöd, värmen från Gud kommer från en outsinlig källa av ren kärlek.  

Det blir inte ont om den, den kostar inte mer ju mer vi använder den. Vi får leva i en evig jultid även när den är över. Vi får leva av Andens eld genom tron, hoppet och kärleken. När smärtorna kommer, lindrar den, när mörkret kommer, lyser den upp.

Jesus är före oss, efter oss, kring oss, som Lammet som tar bort vår synd. Han kommer till oss varje dag, som gåva, som vän, som broder och syster, som far och mor, som Gud. Amen.

                                                                                                                 diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.