Fader Rony Hanna. Predikan den 21 oktober 2017 på kaldeiska