Fader Rebwar Basa. Predikan den 6 maj 2017 på kaldeiska