Fader Fadi Isho. Predikan den 7 oktober 2018 på kaldeiska