Fader Fadi Isho. Predikan den 7 januari 2017 på kaldeiska