Fader Fadi Isho. Predikan den 7 april 2018 på kaldeiska