Fader Fadi Isho. Predikan den 6 augusti 2016 på kaldeiska