Fader Fadi Isho. Predikan den 5 november 2016 på kaldeiska