Fader Fadi Isho. Predikan den 5 januari 2017 på kaldeiska