Fader Fadi Isho. Predikan den 4 november 2017 på kaldeiska