Fader Fadi Isho. Predikan den 4 maj 2019 på kaldeiska