Fader Fadi Isho. Predikan den 4 februari 2017 på kaldeiska