Fader Fadi Isho. Predikan den 3 september 2016 på kaldeiska