Fader Fadi Isho. Predikan den 3 november 2018 på kaldeiska