Fader Fadi Isho. Predikan den 3 februari 2018 på kaldeiska