Fader Fadi Isho. Predikan den 29 april 2017 på kaldeiska