Fader Fadi Isho. Predikan den 26 augusti 2018 på kaldeiska