Fader Fadi Isho. Predikan den 25 mars 2017 på kaldeiska