Fader Fadi Isho. Predikan den 24 februari 2018 på kaldeiska