Fader Fadi Isho. Predikan den 21 april 2018 på kaldeiska