Fader Fadi Isho. Predikan den 19 maj 2018 på kaldeiska