Fader Fadi Isho. Predikan den 17 februari 2018 på kaldeiska