Fader Fadi Isho. Predikan den 16 februari 2019 på kaldeiska