Fader Fadi Isho. Predikan den 13 augusti 2017 på kaldeiska