Fader Fadi Isho. Predikan den 11 mars 2017 på kaldeiska