Fader Fadi Isho. Predikan den 11 februari 2017 på kaldeiska