Fader Fadi Isho. Predikan den 10 februari 2018 på kaldeiska