Fader Fadi Isho. Predikan den 1 september 2018 på kaldeiska