Fader Fadi Isho. Predikan den 1 oktober 2016 på kaldeiska