Fader Fadi Isho. Predikan den 1 juni 2019 på kaldeiska