Fader Husam Shaabo. Predikan den 4 februari 2018 på arabiska