Fader Husam Shaabo. Predikan den 3 februari 2019 på arabiska