Fader Husam Shaabo. Predikan den 2 februari 2020 på arabiska