Fader Husam Shaabo. Predikan den 10 februari 2019 på arabiska