Fader Hani Daniel. Predikan den 16 september 2018 på arabiska