Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 25 september 2021. Herren Jesus är utlämnad åt oss i Kommunionen