Pater Joseph Maria Nilsson. "Om vi har andligt liv, låt oss då följa en andlig väg" (Gal 5:22-25). Föredrag 2. Fastereträtt i Helsingborg. 30 mars 2019

Pater Joseph Maria Nilsson. "Om vi har andligt liv, låt oss då följa en andlig väg" (Gal 5:22-25). Föredrag 2. Fastereträtt i Helsingborg. 30 mars 2019

Katolsk Horisonts audiokategorier