Pater Joseph Maria Nilsson. Föredrag den 5 februari 2022. Om Den Andliga Kampen